I Kautokeino Idrettslag skal alle være trygge. Si fra når du opplever noe som er et brudd på vårt reglement, etiske leveregler og retningslinjer. Vi ønsker å få vite om kritikkverdige forhold hos oss og er takknemlige for at du sier ifra om du har opplevd eller vært vitne til uønskede hendelser, handlinger eller oppførsel. I Kautokeino Idrettslag tar vi alle varsler om kritikkverdige forhold på alvor.

Hva kan du varsle om?

Du kan si fra om hendelser eller handlinger som du selv har opplevd, har oppdaget, har direkte kjennskap til, eller har hørt om fra andre.

Eksempler på temaer du kan si ifra om er underslag av penger, trakassering fra trener, mobbing fra andre utøvere, juksing i konkurranser, rasistiske utrop, diskriminerende oppførsel med mer.

Det skal være en lav terskel for å si fra om brudd på idrettens regler og retningslinjer. Ta gjerne kontakt med våre rådgivere om du er usikker. Du kan lese mer om temaer du kan varsle om  her: https://www.idrettsforbundet.no/tema/varsling/mer-om-tema/

Hvor/til hvem sendes varselet?

Vi mottar alle varslingssaker gjennom løsningen Mitt varsel. Når et varsel sendes inn er det vår administrator, Frank Robert Turi, som er den som vil ta imot varselet. Om du ønsker at første mottaker skal være en annen person, ta kontakt med oss på mobil 951 81 706 (Marit Aune Buljo, leder i KIL), eller 413 03 895 (Ole Einar Hætta, nestleder i KIL).

Vi ønsker det skal være lav terskel for å si fra!

I Kautokeino Idrettslag har vi gode rutiner er for å sikre at varsling skal være trygt for den som sier fra. Klikk deg videre om du ønsker

  • å vite mer om varsling
  • å hjelpe en som vil varsle
  • å vite om saksgang i en varslingssak:

Informasjon til deg som ønsker å varsle

Saksgang i en varslingssak

Temasider om Varsling

 

VARSLE HER