Turn består av fire undergrupper fordelt på alder. Våre yngste turnere er 3 år.

P1 = 3 år til skolealder
P2 = 1. og 2. klasse
P3 = 3. og 4. klasse
P4 = 5. klasse og eldre

Turngruppene bruker Spond til å sette opp treninger som arrangementer, og foresatte må melde fra til hver trening om barnet skal delta eller ikke. Dette fungerer bra og trenerne får på forhånd oversikt over hvor mange barn som kommer på trening. Spond brukes også til annen kommunikasjon med foresatte, registrering og som medlemsoversikt. 

Turngruppa har fått tildelt treningstimer i idrettshallen mandager fra kl. 16.30-2030.

Dersom du ønsker å bli med i turn-gjengen har vi alltid behov for trenere:) Vi tilbyr gratis kurs til nye trenere, og barna til trenerne er fritatt aktivitetsavgift.

Økonomi

  • Bankkonto: 4740 58 81604
  • Vipps: 551062

Kontaktperson
Hilde Kristine Evertsen
Mobil: 
Send e-post til Hilde

Styret Kautokeino Turn

Bli medlem
Foreldre/ foresatte bes om å registrere seg og sine barn som medlem i klubben.
Les mer om medlemskap i klubben

Registrer deg/ditt barn som medlem