Medlemskap i Kautokeino IL

Medlemskontingent

Medlemskontingenten er viktig både for klubben og utøverne. Kautokeino IL har kun én sats for enkeltmedlemmer, 100 kroner (vedtatt på nytt i 2022). Ved betaling av kontingenten, får medlemmet medlemsrettigheter i idrettslaget, får ta del i idrettslagets aktiviteter og forplikter seg samtidig til å følge NIFs regelverk.

Nytt fra 1. januar 2022 er at hvis det er 3 eller flere medlemmer i husstanden, så kan man betale familiemedlemsskap. Dette koster 300 kroner uansett antall husstandsmedlemmer. NB! Du er selv ansvarlig for at du skal betale familiemedlemskap. Dette gjøres i MinIdrett. Der registrerer du alle hustandsmedlemmer under deg for å oppnå familiemedlemskap.

Nytt er også at medlemmer vil få rabatter ved å handle hos våre samarbeidspartnere. Kommer mer om dette i August.

Medlemskapet er en garanti for at medlemmet er forsikret gjennom idrettens forsikringer. Krav om medlemskontingent sendes ut i begynnelsen av hvert kalenderår.

Aktivitetsavgift

Aktivitets avgiften skal være med på å dekke noe av gruppas utgifter til reiser, egenandeler, påmeldinger, utstyr osv. Ved betaling av aktivitets avgift, får medlemmet rettigheter i gruppa, får ta del i gruppas aktiviteter og forplikter seg samtidig til å følge idrettslagets regelverk. Aktivitets avgift for barn og unge går ikke til dekning av halleie da kommunen ikke tar leie for disse aldersgruppene.

Aktivitets avgiften kreves inn av den enkelte gruppen. Det må betales aktivitets avgift for hver gruppe en er med på. Nytt fra 2019 er at alderen er økt med 1 år. 6-10 år en endret til 6-11 år og 11-17 år er nå endret til 12-17 år.

Alder 100% Pris 50% Pris
6 - 11 år kr 250,- kr 125,-
12 - 17 år kr 500,- kr 250,-
18+ år kr 1000,- -

Rabatter

Hvis 2 eller flere søsken utøver samme idrett, så gis det 50% rabatt på aktivitets avgiften. Den høyeste avgiften er det 100% betaling på mens på de resterende er det 50%. Under fakturering kan vi ikke garantere at vi får med oss alle slike rabatter, men det er bare å si i fra, så ordner det seg.

Registrer deg/ditt barn som medlem

Ta kontakt ved spørsmål
Alle spørsmål angående medlemskap sendes til medlem@kautokeinoil.no.

Tilbake