Vi foretrekker EHF fakturaer. Vårt organisasjonsnummer er 975 765 024.
Alterantivt kan PDF fakturaer sendes til følgende e-post adresse: 975765024@faktura.poweroffice.net

I begge tilfeller bør det klart fremkomme hvem fakturaen skal til.