Tidligere Ledere

Kautokeino IL har hatt en del ledere siden stiftelsen i 1938 og flere av disse har vært ledere i flere år.

1953Olav Malin1. halvår
1953Oddmund Sandvik2. halvår
1954K. Rygh Svensen
1955K Rygh Svensen1. halvår
1955Olav Malin2. halvår
1956


2018-2020Svein Ole Sandvik
2020-Inga J Eira