Medlemskontingent


Medlemskontingenten er viktig både for klubben og utøverne. Kautokeino IL har kun én sats, 100 kroner (vedtatt på nytt i 2020).

Ved betaling av kontingenten, får medlemmet medlemsrettigheter i idrettslaget, får ta del i idrettslagets aktiviteter og forplikter seg samtidig til å følge NIFs regelverk.

Ved slike organiseringer er også medlemskapet en garanti for at medlemmet er forsikret gjennom idrettens forsikringer.

Krav om medlemskontingent sendes ut i begynnelsen av hvert kalenderår.

Nytt fra mai 2019 er at nå kan man selv melde seg inn som medlem. Medlemskontingent betales da ved påmelding. Velg "Bli medlem" i menyen ovenfor.


Lenker:

Idrettens skadetelefon

Mer om Medlemskontingent

Lovnorm for Kautokeino Idrettslag