SPØRSMÅL OG SVAR

Du kan selv melde deg selv og andre inn i Kautokeino IL. Det gjør du ved å klikke på linken nedenfor og deretter følge instruksjonene.

Du må betale medlemskontingenten ved innmelding.


Innmelding her: https://medlemskap.nif.no/28446


Når du betaler medlemskap:

  • så er du samtidig forsikret i lag idrett i tilfelle skader
    • OBS: Ved fylte 13 år krever noen idrettsgrener at du betaler en lisens som også er en type forsikring. Gjelder f.eks i SKI.
  • så har du rett til å være med i aktiviteter i regi av Kautokeino IL
    • OBS: Er du med i organisert trening, så kreves det også at du betaler aktivitets avgift
  • så har du stemmerett i årsmøter ved fylte 15 år
  • medlemskap må være betalt før det er mulig å få faktura for aktivitets avgift fra idrettsgren du trener i

Dersom et medlem ikke betaler medlemskontingenten, kan idrettslaget frata personen medlemskapet i idrettslaget. Idrettslaget må imidlertid først ha sendt en purring på kontingentkravet, og kan ikke frata medlemskapet før etter at fristen som er satt i purringen er oversittet.

Dersom et medlem ikke betaler kontingenten sin, kan idrettslaget velge om det vil frata medlemskapet, men har ingen plikt til å gjøre dette. Plikten oppstår først dersom medlemmet heller ikke betaler kontingenten for det påfølgende året. I så fall skal idrettslaget frata personen medlemskapet og stryke vedkommende fra medlemslisten. Denne plikten er nedfelt i NIFs lov.
 
Dersom en person ikke har gjort opp sine økonomiske forpliktelser til et idrettslag, og vedkommende forsøker å melde seg inn i et nytt idrettslag, skal det nye idrettslaget avslå opptakssøknaden. Denne plikten fremgår også av NIFs lov.