Fakturaer til Kautokeino IL


Vi foretrekker EHF fakturaer. Vårt organisasjonsnummer er 975 765 024.

Alterantivt kan PDF fakturaer sendes til følgende e-post adresse: 975765024@faktura.poweroffice.net


I begge tilfeller bør det klart fremkomme hvem fakturaen skal til.