Vi ønsker å løfte Kautokeino IL til nye høyder, og har innsett at dette lar seg vanskelig gjøre kun
basert på frivillighet og dugnadsarbeid, som idrettslaget pr dags dato i stor grad drives av.

Vi søker derfor den rette personen til å hjelpe oss med dette, i en 50% stilling med tiltredelse snarest.

Daglig leder skal ikke utføre alle oppgaver selv, men har det daglige ansvaret for driften av
idrettslaget, og skal bidra i den strategiske utviklingen av idrettslaget som saksbehandler for
hovedstyret. Daglig leder delegeres myndighet fra styret. Som daglig leder styrer du til en viss grad
arbeidsdagen din selv, men må regne med noe kvelds- og helgearbeid, og at noen perioder er mer
hektiske enn andre.

Arbeidsoppgaver:

 • Jobbe mot Kautokeino IL sin visjon, verdier, mål og delmål i samarbeid med hovedstyret og
  undergruppene, samt være styrets saksbehandler og referent.
 • Jobbe for økte inntekter, som kan bidra til å sikre oppnåelse av sportslige mål i henhold til
  styrets vedtatte strategi.
 • Lede utviklingen og driften av Kautokeino IL sine anlegg, i samarbeid med styret.
 • Samarbeid med kommunen, idrettskretser, særforbund og idrettsrådet.
 • Ansvar for salg og oppfølging av sponsor- og samarbeidsavtaler.
 • Økonomiarbeid, herunder:
  • Oppfølging av budsjett og regnskap
  • Betaling av innkomne fakturaer
  • Fakturering av medlemskontingent, treningsavgifter og egenandeler.
  • Administrere:
   • Lagspåmelding
   • Medlemsregistrering
   • Dugnadsfordeling
   • Kamparrangement
   • Markedsføring og plassering av idrettslaget i lokalbefolkningens bevissthet.

Tilleggsoppgaver kan forekomme, og nøyere arbeidsbeskrivelse vil utarbeides før kontraktskriving.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Utdanning innenfor økonomi, administrasjon, markedsføring, salg og/eller sport
  management er ønskelig, men ikke et krav. Realkompetanse kan oppveie for manglende
  formell kompetanse.
 • Kjennskap til idrettens organisering og relevante regelverk.
 • Erfaring fra frivillig- og/eller organisasjonsarbeid er et pluss.
 • Du har lett for å lære deg digitale arbeidsverktøy og systemer.
 • Gode språkferdigheter i norsk og skriftlig og muntlig. Samisk regnes som en vesentlig
  tilleggskvalifikasjon.
 • Førerkort kl. B er en fordel.
 • Stillingen krever politiattest for idrett


Ønskede personlige egenskaper:

 • Genuint engasjement for idrett, barn og ungdom.
 • Systematisk og strukturert.
 • God til å bygge relasjoner og evne til å skape engasjement blant frivillige.
 • Kreativ, initiativrik og utviklingsorientert.
 • Selvstendig og har stor arbeidskapasitet.
 • Ikke fremmed for å ta i et tak i forbindelse med utvikling og drift av idrettsanlegg.


Vi kan tilby:

 • En spennende stilling, hvor du får en sentral rolle i videreutviklingen av idrettslaget.
 • Fleksibel arbeidshverdag.
 • Deltakelse på lederkurs og andre relevante kurs for et IL
 • Lønn etter avtale


Søknad sendes til

leder@kautokeinoil.no

eller

Kautokeino IL
Boks 258
9521 Kautokeino

For mer informasjon, ta kontakt med styreleder Marit Aune Buljo, 951 81 706


Søknadsfrist: 6.november 2022