Vi inviterer med dette til Kautokeinorennet 1. april 2023. 

Barnerennet, 0-7 år, er kl 11.00. Sone- og kretsrenn fra kl 11.30.

Se invitasjon nedenfor for mere informasjon.

Reultatlista ligger også nedenfor.

OBS: I denne lista er Kautorenn og SM ikke sortert på disse to rennene.