Kautokeino IL kan i dag dele den gledelige nyheten om at vi har fått tildelt midler fra Sparebank1 Nord-Norge og Samfunnsløftet, på kr 750.000,- til vårt prosjekt: Lysanlegg til fotballbanen.

Dette er vi utrolig glad og takknemlig for, og gir klubben vår ekstra motivasjon for å fortsette det viktige arbeidet med å få med flest mulig, lengst mulig både på fotballarenaen og andre arenaer.

Nå gleder vi oss til banen lyssettes mot høsten!

 

Det kan bli seende ut som dette: